Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT
Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Trang chủ | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ANH PHÁT
Dự án

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision

Khách hàng: Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Thời gian thi công: 20/06/2017 tới ngày 21/06/2017

Hạng mục thi công: quét mạng nhện và vệ sinh trần nhà 3000 m2 nhà xưởng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch

Quét-mạng-nhện-trần-nhà-xưởng-ở-Nhơn-Trạch

Phương pháp thi công

che-phủ-bat-khi-quet-dể-bảo-vệ-hàng-hóa-bên-dưới

backtop
Close
Product Price Quantity Amount
Giỏ hàng: 0.đ